• Mensendieck therapie voor elke klacht de beste behandeling
  • Mensendieck therapie voor elke klacht de beste behandeling

Mensendieck therapie voor elke klacht de beste behandeling

Kenmerkend voor oefentherapie Mensendieck is dat de oefentherapeut niet alleen kijkt naar de klacht, maar houding en beweeggedrag hierin meeneemt. Kortom: Waar komt de klacht vandaan? Grote voordeel is dat de oorzaak van de klacht structureel wordt aangepakt!

Als oefentherapeut ben ik specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Gericht op het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een ongunstige houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten.

Intake:

Je krijgt de eerste keer een intake waarbij besproken wordt hoe jouw klacht/probleem jouw dagelijkse leven zoals werk en/of hobby beïnvloedt. De verbanden van jouw klachten ga ik samen met jou helder maken. Je krijgt direct al inzicht in waar jij samen met mij aan gaat weerken.
Indien nodig kan het zijn dat je één of meerder vragenlijsten moet invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat je vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.

Behandeldoel/plan:
Aan het eind van het eerste consult maken wij samen een behandeldoel en een plan van aanpak waarbij de verwachting is de problemen te kunnen oplossen.

De behandelingen:
De behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. In een oefensessie krijgt je praktische handvatten om op een verantwoorde manier om te gaan met de klachten/problemen en oefenstof, deze kan varieëren van spierversterkende-; mobiltiets-, coördinatie, admehaling en/of ontspanningsoefeningen. 

Eindrapportage naar de huisarts of specialist.
Klanttevredenheidsonderzoek (en jouw recensie voor de website of facebook)